Dodatkowe warunki korzystania z Google Chrome i ChromeOS

Ostatnia zmiana: 8 września 2023 r.

Używając Chrome lub ChromeOS, użytkownik wyraża zgodę na Warunki korzystania z usług Google dostępne na stronie https://policies.google.com/terms oraz niniejsze Dodatkowe warunki korzystania z Google Chrome i ChromeOS.

Dodatkowe warunki korzystania z Google Chrome i ChromeOS dotyczą kodu wykonywalnego Chrome i ChromeOS. Większość kodu źródłowego Chrome jest dostępna bezpłatnie na zasadach licencji open source, której treść można znaleźć na stronie chrome://credits.

Korzystanie z określonych komponentów Chrome i ChromeOS podlega następującym warunkom:

AVC

TEN PRODUKT JEST LICENCJONOWANY NA PODSTAWIE LICENCJI NA ZBIÓR PATENTÓW AVC DO UŻYTKU OSOBISTEGO PRZEZ KLIENTA LUB DO INNYCH ZASTOSOWAŃ, ZA KTÓRE KLIENT NIE OTRZYMUJE WYNAGRODZENIA, W CELU (i) KODOWANIA FILMÓW ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („FILMY AVC”) LUB (ii) DEKODOWANIA FILMÓW AVC ZAKODOWANYCH PRZEZ KLIENTA UCZESTNICZĄCEGO W DZIAŁANIACH O CHARAKTERZE OSOBISTYM LUB UZYSKANYCH OD DOSTAWCY FILMÓW, KTÓRY OTRZYMAŁ LICENCJĘ NA UDOSTĘPNIANIE FILMÓW AVC. NIE JEST UDZIELANA ŻADNA LICENCJA, W TYM DOROZUMIANA, NA JAKIKOLWIEK INNY UŻYTEK. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE FIRMY MPEG LA, L.L.C. POD ADRESEM HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Korzystanie przez użytkownika z niektórych komponentów ChromeOS podlega też tym warunkom:

MPEG-4

TEN PRODUKT JEST LICENCJONOWANY NA PODSTAWIE LICENCJI NA ZBIÓR PATENTÓW WIZUALNYCH MPEG-4 DO UŻYTKU OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO PRZEZ KLIENTA W CELU (i) KODOWANIA FILMÓW ZGODNIE ZE STANDARDEM WIZUALNYM MPEG-4 („FILMY MPEG-4”) LUB (ii) DEKODOWANIA FILMÓW MPEG-4 ZAKODOWANYCH PRZEZ KLIENTA UCZESTNICZĄCEGO W DZIAŁANIACH O CHARAKTERZE OSOBISTYM I NIEKOMERCYJNYM LUB UZYSKANYCH OD DOSTAWCY FILMÓW, KTÓRY OTRZYMAŁ OD FIRMY MPEG LA LICENCJĘ NA UDOSTĘPNIANIE FILMÓW MPEG-4. NIE JEST UDZIELANA ŻADNA LICENCJA, W TYM DOROZUMIANA, NA JAKIKOLWIEK INNY UŻYTEK. DODATKOWE INFORMACJE – W TYM NA TEMAT LICENCJONOWANIA I UŻYTKU PROMOCYJNEGO, WEWNĘTRZNEGO I KOMERCYJNEGO – MOŻNA UZYSKAĆ OD FIRMY MPEG LA, LLC (HTTP://WWW.MPEGLA.COM).