Tm hnh ảnh c...
 
Để thực hiện việc ny trong hộp tm kiếm.
Nhập cc từ quan trọng: sương muối ma đng
Đặt từ chnh xc trong dấu trch dẫn: "hoa băng"
Nhập OR giữa tất cả cc từ m bạn muốn: cy OR cỏ dại OR cỏ
Đặt dấu trừ ngay trước từ m bạn khng muốn: -cửa sổ
Sau đ, thu hẹp kết quả của bạn bằng...
Tm kiếm hnh ảnh ở mọi kch thước m bạn cần.
Chỉ định hnh dạng của hnh ảnh.
Tm hnh ảnh c mu ưa thch của bạn.
Giới hạn loại hnh ảnh bạn tm.
Tm hnh ảnh được xuất bản ở một khu vực cụ thể.
Tm kiếm trn một trang web (như sfmoma.org ) hoặc giới hạn kết quả của bạn ở một miền như .edu, .org hoặc .gov
Tm hnh ảnh c định dạng m bạn muốn.
Tm hnh ảnh m bạn được php sử dụng.
Bạn cũng c thể...
Tm thấy cc trang tương tự với một URL
Tm kiếm trn cc trang bạn đ truy cập
Sử dụng ton tử trong hộp tm kiếm
Ty chỉnh ci đặt tm kiếm của bạn
Cc ứng dụng của Google
Trnh đơn chnh